БЪЛГАРСКИЯТ СЪЮЗ за МИТНИЧЕСКО и ВЪНШНОТЪРГОВСКО ОБСЛУЖВАНЕ (БСМВО)

Oбединява митническите агенти в Република България, представлява общата им позиция и осъществява пряка връзка със съответните държавни органи, организации и институции.

БЪЛГАРСКИЯТ СЪЮЗ за МИТНИЧЕСКО и ВЪНШНОТЪРГОВСКО ОБСЛУЖВАНЕ (БСМВО)
е сдружение с нестопанска цел и е учредено през 1995 г. Сдружението е доброволна, независима, неполитическа, демократична професионална организация, обединяваща в редовете си всички, които добросъвестно и в съответствие с действащите закони в РБългария предлагат комплексни митнически, външнотърговски и информационни услуги и отговарят на условията за изпълняване на дейността без оглед на тяхната националност, политическа принадлежност, вероизповедание, раса, пол и вид на капитала.

Съюзът доказа възможността реално да усъвършенства и интегрира усилията на митническите агенти в Република България.Ефективната дейност и професионализмът на нашите членове доведоха до затваряне на цикъла:"КЛИЕНТИ-ДОКУМЕНТИ-МИТНИЧЕСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО - ВЕДОМСТВА - СКЛАДОВЕ-НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА".БСМВО представлява общата позиция на фирмите и осъществява пряка връзка със съответните държавни органи, организации и институции.

Екипът внедрява иновативни практики в партньорството с държавната администрация за подобряване на бизнес средата в Република България от 1997 г.

Секретариат на БСМВО

Екип

Васил Шишков​

председател

Иван Стойнов

секретар

Управителен съвет на БСМВО

Димо Горанов
Етварт Закеосян
Йорданка Кляшева
Николай Андонов
Пенко Върбанов
Явор Пейчев