За връзка с нас

Секретариат на БСМВО
гр. София, 1113, ул. Антон Чехов 37

Тел./факс: 02 8731103
Мобилен: 089 8649525

Иван Стойнов
Секретар на БСМВО