П О К А Н А за Семинар  на 25.04.2020 г.

ПОКАНА

Български Съюз за Митническо и Външнотърговско Обслужване

www.bsmvo.com 

организира  Семинар  на 25.04.2020 г.

в хотел „Лайпциг”, град Пловдив 

www.leipzig.bg

Т Е М И:

1. S2S достъп до националните системи на АМ и централизираните системи и услуги на ГД ТАКСУД –изисквания, подход и план на промените

2. Развитие на Системата за управление на идентичностите и достъпа, свързани със S2S регистрацията и управлението на идентичностите и достъпа

3. Технически аспекти при изграждането на S2S комуникацията с АМ и ГД ТАКСУД. Преходен период и поетапна промяна на S2S свързваемостта на търговците

Лектори – експерти   от Агенция „Митници”, дирекция „ИСАД” 

* Краен срок за заявяване на участие в семинара – 20 Април 2020 г.  Моля, с резервацията да получим по ел. поща в Секретариата на БСМВО Име и Фамилия на участниците за Сертификатите и данни за фактурата. 

Такса – 120 лв., платима по сметка: „Юробанк България” АД,  гр. София, IBAN: BG81 BPBI 7940 1044 0946 01, BIC: BPBIBGSF, БСМВО. (Включва: Обучение, Сертификат, Обяд и Кафе-паузи).

** Нощувките и паркинга се резервират лично  директно в хотела на E-mail: sales@leipzig.bg; marketing@leipzig.bg, като се упоменава, че е за семинара на БСМВО!  Краен срок за резервации в хотела – 15.04.2020 г. Телефон за справки: 0888144317 или 032654042. Заплащането на нощувките  се извършва по сметка на хотела предварително или на място в брой срещу фактура.   Цени за   събитието (преференциални):  Единична стая –  65.00 лв.; Двойна стая – 85.00 лв. Паркинг – 5.00 лв. 

*** За информация: Моля,  свържете се с  г-н Ив. Стойнов на тел: 0898649525; E-mail: bsmvo@bsmvo.com – Секретариат на БСМВО

**** По предложение на ръководството на ИСАД и АМ на това събитие експертите от АМ  желаят и ще приветстват положително нашата готовност да им предоставим експозе с наши предложения за промени във всички  Информационни системи на АМ с оглед облекчаване и улесняване работата на бизнес-партньорите – митническите представители.  С удоволствие ще обсъдят и внедрят нашите предложения с цел по-безпрепятствена работа и за улесняване  извършването на митническо представителство. Във връзка с изложеното Моля, не по-късно от 10 Април 2020 г. включително да изразите Вашите предложения писмено. Моля, да подготвите в следващите месеци своите предложения за корекции, оптимизиране и промени в системите на АМ. Кое е притеснителното  и затруднява работата в момента? Кои стъпки бихте желали да бъдат оптимизирани и внедрени? 

П Р О Г Р А М А

УЧАСТНИЦИ:

Митнически представители, Спедитори,  Складодържатели, Превозвачи 

24.04 или 25.04 –  Настаняване в хотела след 14 часа

25.04 –    09.15 часа – Регистрация на участниците

         09.25 часа – Откриване на семинара

    09.30 часа – Тема първа 

    11.00 часа – Дискусия и Кафе-пауза  

    11.30 часа –  Тема Втора

    12.45 часа – Обяд

    14.00 часа – Тема Трета

    15.30 часа – Дискусия и Кафе-пауза

    16.00 часа – Дебати и Обща дискусия

    17.00 часа – Приключване

* Краен срок за заявки и резервации за участие в семинара

– 20 Април 2020 г. включително!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *